Εργασίας 2017

AMBROSO Federica, ΑΠΟ ΤΟ «ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΔΑΣΟΣ» ΣΤΟ «ΕΚΑΤΟΦΥΛΛΟ ΡΟΔΟ». Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ (relatrice: Maria Luigia DI STEFANO; correlatrice:Gabriella MACRÌ)

BARISONE Erika, Le Festival, un évènement culturel : le cas de BilBOlbul, festival international de bande dessinée (relatori: Pierre HARTMANN, Sylvie HERTRICH; correlatrice Anna SONCINI, Emilio VARRÀ)

IANNETTI Sara, L’infra-ordinaire chez Perec et Calvino (relatrice: Dominique MASSONNAUD; correlatrice: Anna SONCINI)

LACIRIGNOLA Donato, Antigone sous les soleils d’Afrique : Un cas d’adaptation (relatore: Anthony MANGEON; correlatori: Federico CONDELLO, Ousmane DIAKHATE)

LE FAUCHEUR Paul, Tra omaggio e replica: Sembène Ousmane di fronte a Emile Zola e Robert Delavignette. Una lettura di Les Bouts de bois de Dieu (1960) (relatore: Anthony MANGEON; correlatori Anna SONCINI, Adama SOUMARÉ)

MAROTTA Chiara, « Keine Heimat? Zu viel Heimat… » : Explorations culturelles et identitaires dans l’œuvre euro-américaine de Klaus Mann (relatore: Pascal DETHURENS; correlatore Michael Gottlieb DALLAPIAZZA)

MAZZANTI Francesco, « Ces histoires, nous les avons vécues ». Les Sénégalais en Italie : vingt ans d’écriture et migration (relatrice: Tania COLLANI; correlatori Fulvio PEZZAROSSA, Adama SOUMARÉ)

PSITOS Michael John, L’insegnamento dell’italiano in Grecia: un primo studio sull’emergenza dei tratti neo-standard nelle classi LS (relatore: Antonios VENTOURIS, Matteo VIALE)

ROUDET Aline, Le utopie segrete di Goliarda Sapienza: L’Università di Rebibbia e Le Certezze del Dubbio (relatrice: Vincenza PERDICHIZZI; correlatrice Lara MICHELACCI)

VICHI Davide, Le retour, la recherche, la mort : la métaphore du voyage dans Voyage au bout de la nuit de L. F. Céline et La luna e i falò de C. Pavese (relatore: Pascal DETHURENS; correlatore Ferdinando AMIGONI)

Last update:  06/11/2017