ΤΟ CLE ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Από τη δημιουργία του CLE, το 2008, τα δεδομένα συλλέχθηκαν βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών, των χωρών προέλευσής τους, του ποσοστού επιτυχίας της κατάρτισής τους και της προοπτικής εύρεσης εργασίας μετά από την απόκτηση του διπλώματός τους. Τα συλλεχθέντα αυτά δεδομένα μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά του CLE, τους στόχους που θέτει, καθώς και τις επιτεύξεις του.

CLE: παγκόσμια απήχηση
Ένα από τα χαρακτηριστηκά του CLE συνίσταται στην παγκόσμια απήχησή του : από την αρχή της λειτουργίας του μετρούμε 254 εγγεγραμμένους φοιτητές, προερχόμενοι από 58 διαφορετικές χώρες. Αυτό καταδεικνύει την πολυπολιτισμική φύση του CLE, στους κόλπους του οποίου σπουδαστές από όλον τον κόσμο έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον.

mappa _geografica_1

(εικ.1) Χώρες καταγωγής των σπουδαστών του CLE (2008-2018)

CLE: ένα πρόγραμμα αριστείας
Το CLE είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δύο ετών, το οποίο απαιτεί την πλήρη δέσμευση του σπουδαστή, ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι το τέλος του Ιουλίου του δευτέρου έτους, ώστε να απονεμηθεί το δίπλωμα Erasmus Mundus. Πέρα από το εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει μαθήματα στις γλώσσες των Πανεπιστημίων της Κοινοπραξίας, υπάρχουν κι άλλες δραστηριότητες, σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, μαθήματα γλώσσας, τα οποία συμπληρώνουν την κατάρτηση του σπουδαστή. Όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα (εικ.2), το 94% των σπουδαστών αποκτούν το δίπλωμά τους έναντι ενός 6% των μελών που αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών τους. Το CLE απονέμει κάθε χρόνο υποτροφίες Erasmus Mundus σύμφωνα με την κατάταξη των πιο αξιόλογων υποψηφίων. Η κατανομή των υποτροφιών εμφανίζεται στο ακόλουθο γράφημα (εικ.3).

Enrolled_desertion1(Εικ.3) Κατανομή των υποτροφιών Erasmus Mundus Master CLE (2008-2018)

 

Οι επαγγελματικές διέξοδοι του CLE : Ανθρωπιστικές Επιστήμες και εργασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέπισε, χάρη στο ESCO, μία ταξινόμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ικανοτήτων / δεξιοτήτων και των επαγγελμάτων. Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε μίαν ανάλυση των επαγγελματικών προφίλ των προηγούμενων αποφοίτων του CLE ( Alumni CLE), οι οποίοι απασχολούνται σε ένα εύρος τομέων, εκμεταλλευόμενοι τις πολλαπλές τους δεξιότητες. Ένα 52% παρουσιάζει τους αποφοίτους του CLE να προσανατολίζονται στην εκπαίδευση και στην έρευνα, το δε υπόλοιπο 48% κατανέμεται σε διάφορους τομείς.

CLE_ALUMNI_Employment2Εικ. 4 H επαγγελματική αποκατάσταση των ALUMNI CLE (2008-2018)

 

Παρατηρώντας το γράφημα, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι το ποσοστό των αποφοίτων του CLE το οποίο δεν ακολουθεί μιαν επαγγελματική πορεία στην εκπαίδευση δεν αποτελεί μιαν απλή « αλλαγή πλέυσης ». Αντιθέτως, φαίνεται πως είναι ένα σημάδι συνειδητής επιλογής των αποφοίτων του CLE, οι οποίοι χρησιμοποιούν την κατάρτιση που αποκόμισαν από τις ανθρωπιστικές τους σπουδές, ως βάση πάνω στην οποία μπορούν να οικοδομήσουν μια επαγγελματική πορεία διαφορετική από αυτήν της εκπαίδευσης και της έρευνας.  Ειναι, επίσης, ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς την μεγάλη ποικιλία των επιλεχθέντων τομέων, που εκτείνονται από τη διαχείριση στη διαμεδολάβηση, από την πληροφορική στις γλώσσες. Οι παραπάνω σκέψεις, οδήγησαν στη δημιουργία του πρότζεκτ  HEAD, το οποίο στοχεύει στην ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στον κόσμο της εργασίας.

 

Προσκεκλημένοι καθηγητές στην Μπολόνια

Το πρόγραμμα CLE χρηματοδοτεί την κινητικότητα ενδιαφερόμενων επισκεπτών καθηγητών μέσα στο πλαίσιο δραστηριότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Με την πάροδο των ετών, 26 επισκέπτες καθηγητές προερχόμενοι από διαφοτερικές χώρες, επωφελούνται της κινητικότητας (εικ.5), όχι μόνο συνεισφέροντας στον εμπλουτισμό του προγράμματος μέσω νέων διδασκαλιών και ερευνητικών προοπτικών, αλλά επίσης προσφέροντας κίνητρα στο δίκτυο επαφών του CLE.

 Scholars_en

(Εικ. 5) Επισκέπτες καθηγητές στην Μπολόνια (2008-2018)

Last update:  15/02/2018