Υποτροφίες

 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαφορετικούς τύπους οικονομικής ενίσχυσης, δυνατότητα η οποία εξαρτάται από την πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας  στην οποία συμμετέχουν οι  υποψήφιοι. Η δήλωση της προτίμησης θα πρέπει να επισημαίνεται κατά την ώρα της αίτησης στο κατάλληλο σημείο της Ηλεκτρονικής Φόρμας της Αίτησης.

 

  • Πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από 16/10/2019 έως 16/01/2020 με δυνατότητα συμμετοχής στις υποτροφίες Erasmus + Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής τα οποία περιγράφονται στη σελίδα: https://cle2.unibo.it/page/46/Erasmus%20Mundus%20Scholarships.
  • Δεύτερη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων από 1/04/2020 έως 4/06/2020 με δυνατότητα συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαθέσιμη οικονομική στήριξηβάσει των διαθέσιμων πόρων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, τα οποία περιγράφονται στη σελίδα: https://cle2.unibo.it/page/47/Supporti%20finanziari  

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τις προυποθέσεις για υποτροφία Erasmus + Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής αίτησης, αλλά που έχουν επισημάνει στην αίτησή τους την επιθυμία λήψης άλλης οικονομικής ενίσχυσης, θα εισαχθούν αυτόματα στη δεύτερη κατάταξη η οποία αφορά τις υπόλοιπες οικονομικές βοήθειες.

 

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ

Φοιτητές από όλον τον κόσμοείναι επιλέξιμοιγια μία υποτροφία Erasmus + EMJMD υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προυποθέσεις που αναφέρονται εδώ και τα επιπλέον κριτήρια τα οποία αναγράφονται στο τέλος αυτής της σελίδας.  

 

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Φοιτητές από όλο τον κόσμο είναι επιλέξιμοι για υποτροφία Erasmus+ EMJMD, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ και τα επιπλέον κριτήρια που αναγράφονται παρακάτω.

Διαχωρισμός μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και των Συνεργαζόμενων Χωρών λόγω των διαφορετικών υποτροφιών που χορηγούνται (δείτε επίσης τον κανονισμό του 12μηνου που ακολουθεί):

 

Στις Χώρες του Προγράμματος (Χ.Π.) περιλαμβάνονται:

Οι 28 χώρες της ΕΕ: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία Σουηδία ΚΑΙ Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, ΠΓΔΜ, Νορβηγία, Τουρκία kαi Ηνωμένο Βασίλειο (as a participating country during the transition period, until 31 December 2020).

 

Στις Συνεργαζόμενες Χώρες (Σ.Χ.) περιλαμβάνονται όλες οι υπόλοιπες χώρες.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν τα έξοδα φοίτησης των φοιτητών (όπως δίδακτρα, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και άλλα υποχρεωτικά έξοδα που συνδέονται με τη συμμετοχή των φοιτητών στο τμήμα), ένα ποσό για τα έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης των φοιτητών και ένα επίδομα διαβίωσης για όλη την διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος CLE.

 

Συμμετοχή στα έξοδα φοίτησης (καταβάλλεται στην Κοινοπραξία):

Με τον όρο «έξοδα φοίτησης», αναφερόμαστε σε υποχρεωτικά διοικητικά/λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα CLE (π.χ. για την βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια, δίδακτρα, ασφάλιση, κλπ.):

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι φοιτητές με ιθαγένεια από Χ.Π. του Erasmus+ θεωρούνται φοιτητές Χ.Π.. Οι φοιτητές με ιθαγένεια από Σ.Χ., που δεν πληρούν τα κριτήρια των Σ.Χ. όπως καθορίζονται παρακάτω (όρος του 12μηνου), θεωρούνται φοιτητές Χ.Π. 

- Οι φοιτητές με διπλή υπηκοότητα (από Σ.Χ. και από Χ.Π.) θα πρέπει να ορίσουν υπό ποια υπηκοότητα υποβάλλουν την αίτηση για υποτροφία.

Συμμετοχή στα έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης (καταβάλλεται στον Φοιτητή):


 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Tο consortium CLE θα ελέγξει τον τόπο διαμονής του υποψηφίου. Στο στάδιο των αιτήσεων, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν ένα πιστοποιητικό διαμονής (η χορήγηση του οποίου θα γίνει από τον τοπικό δήμο) και/ή ένα πιστοποιητικό από τον τόπο εργασίας, σπουδών ή κατάρτισής τους, η χορήγηση του οποίου θα γίνει από τον εκάστοτε εργοδότη ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και στα δύο έγγραφα θα πρέπει να δηλωθεί ο τόπος διαμονής του υποψηφίου τη χρονική στιγμή της αιτήσεως.

- Συμμετοχή στα έξοδα εγκατάστασης παρέχεται μόνο σε φοιτητές που διαμένουν σε Σ.Χ. (€ 1.000 για τη διετή διάρκεια σπουδών). Πρόκειται για ένα κίνητρο που έχει σκοπό να βοηθήσει στην κάλυψη πρόσθετων εξόδων που αφορούν την έκδοση visa, άδειας παραμονής, κλπ., όπως και έξοδα προσωρινής διαμονής κατά την άφιξη των φοιτητών στο ΑΕΙ της αρχικής ΧΠ υποδοχής, καθώς και για τις επόμενες μετακινήσεις τους.

 

Συμμετοχή σε έξοδα διαβίωσης (καταβάλλεται στον Φοιτητή):

€ 1.000 ανά μήνα καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος σπουδών CLE (23 μήνες)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συμμετοχή στα έξοδα διαβίωσης δεν παρέχεται σε:

- κατόχους υποτροφιών για περιόδους παρακολούθησης του EMJMD κατά τις οποίες διαμένουν στη χώρα κατοικίας τους (σπουδές/έρευνα/εγκατάσταση /διατριβή)

- κατόχους υποτροφιών από Σ.Χ. για περιόδους παρακολούθησης του EMJMD που υπερβαίνουν τους 3 μήνες (που είναι ενδεικτικά ισότιμοι με 15 πιστωτικές μονάδες) διαμονής σε οποιαδήποτε Σ.Χ.)

 

Ο αριθμός των προσφερόμενων υποτροφιών:

Ο αριθμός των υποτροφιών που εγκρίνονται από το EACEA για όλη την διάρκεια της οικονομικής περιόδου (εισαχθέντες 2019-21, 2021-22, 2021-23, 2022-24) είναι:

  • Συνεργαζόμενες Χώρες : 45 υποτροφίες
  • Χώρες του Προγράμματος14 υποτροφίες

Ειδικές υποτροφίες EMJMD για φοιτητές από συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου: 9 υποτροφίες DCIΛατινική Αμερική > Bραζιλία,Μεξικό2 υποτροφίες,  Eυρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ENI) Ανατολή > Aρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία2 υποτροφίες,EDFAcpΧώρες > 5 υποτροφίες.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 

Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια και τους όρους που παρατίθενται εδώ, παρακαλώ σημειώστε επίσης:

  • Όρος του 12μηνου: Όσοι φοιτητές δεν είναι κάτοικοι ούτε έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (σπουδές, κατάρτιση ή εργασία) για πάνω από 12 μήνες συνολικά κατά τα τελευταία 5 έτη σε μία Χ.Π., θα θεωρούνται φοιτητές Σ.Χ. Η πενταετής περίοδος αναφοράς για τον όρο του 12μηνου υπολογίζεται μετρώντας προς τα πίσω από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποτροφία EMJMD που καθορίζεται από τα consortia.
  • Οι υποτροφίες EMJMD καλύπτουν όλο τo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές πλήρους φοιτήσεως στα τμήματα του προγράμματος.
  • Οι φοιτητές που έχουν ήδη λάβει υποτροφία EMJMD ή προηγούμενη υποτροφία για Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Πρόγραμμα Erasmus Mundus δεν είναι επιλέξιμοι για πρόσθετη υποτροφία στα πλαίσια του προγράμματος EMJMD.
  • Οι φοιτητές που θα λάβουν υποτροφία EMJMD δεν μπορούν να λάβουν άλλη επιδότηση από την ΕΕ κατά την διάρκεια των σπουδών τους στα πλαίσια του EMJMD. 
  • Μόνο έως 3 φοιτητές με την ίδια υπηκοότητα μπορούν να λάβουν υποτροφία.
  • Κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση για 3 διαφορετικά προγράμματα EMJMD μόνο.
Last update:  14/10/2019