Σχετικά με το CLE

Σχετικά με το CLE


Πρόκειται για  προπαρασκευαστικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητος που αντανακλά τις πολυπολιτισμικές πτυχές της Ευρώπης. Eνα consortium των (ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών) πανεπιστημίων διοργανώνει το μεταπτυχιακό προγράμμα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE είναι ένα διετές ακαδημαϊκό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.
Στο τέλος του διετούς προγράμματος, και αφού υποστηρίξουν τη μεταπτυχιακή τους εργασία ενώπιον διεθνούς επιτροπής, οι φοιτητές του CLE λαμβάνουν ένα συνδυασμένο πτυχίο που χορηγείται από τα πανεπιστήμια του Consortium, στα οποία σπούδασαν για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανώς να ποικίλλει ανάλογα με το εκάστοτε Πανεπιστήμιο.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE είναι ένα πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο στη βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει και στηρίζει:
- τη συνεργασία και τις ανταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκών και προσωπικού των πανεπιστημίων
- την παγκόσμια προώθηση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ακαδημαϊκής αριστείας
- την επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημίων, πολιτιστικών φορέων και επιχειρήσεων (Μουσεία, Εκδοτικοί Οίκοι, Ιδρύματα), όπως και δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών
- καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους πτυχιούχους του και πρόσβαση στο διεθνές εργατικό δυναμικό.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE έχει ως στόχο την παροχή άριστων T-shaped δεξιοτήτων σε:
- τουλάχιστον τρείς Ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά-υποχρεωτικά, δύο ακόμη γλώσσες επιλέγοντας ανάμεσα στα Γαλλικά, Ιταλικά ή Ελληνικά)
- τουλάχιστον τρείς τομείς του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και της διανόησης (Λογοτεχνία, Τέχνες, Ιστορία Πολιτισμών, Ηθική και Αισθητική, Γλωσσικές Επιστήμες).

Στα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, έχει ανατεθεί μία πλειάδα επιπλέον δράσεων σε διακεκριμένους επιστήμονες και προσκεκλημένους ομιλητές (σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, διδασκαλία γλώσσας). Στόχος του CLE είναι να διατηρήσει και να διευρύνει αυτό το επιτυχημένο δίκτυο συνεργασιών.

 

Τον Οκτώβριο του 2018

Μετά από έντεκα επιτυχημένα έτη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε για μία ακόμη φορά την αριστεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος CLE, επιβεβαιώνοντας τον Ιούνιο του 2028 τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus + Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Το CLE Master Course επιλέγεται για τρίτη φορά.

Η υποτροφία περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό έτος (το οποίο ξεκινάει από τα μέσα Οκτωβρίου 2018), ακολουθούμενο από τέσσερις περιόδους επιλογής φοιτητών από το 2019 έως και το 2024. Κατά τη διάρκεια αυτή 69 πλήρεις υποτροφίες θα απονεμηθούν στους καλύτερους φοιτητές του CLE.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

  1. Να προωθήσει την αριστεία, τη βελτίωση ποιότητας, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
  2. Να αυξήσει την ποιότητα και την ελκυστικότητα των Ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι. και να στηρίξει τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, προσφέροντας πλήρεις υποτροφίες στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως
  3. Να βελτιώσει το επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, και ιδιαίτερα την συνάφεια των Κοινών Μεταπτυχιακών τίτλων (Joint Masters) με την αγορά εργασίας, μέσω αυξημένης συμμετοχής των εργοδοτών.

Τα Erasmus Mundus Joint Master Degrees program ενσωματώνουν προγράμματα σπουδών από οργανισμούς των κοινοπραξιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα καθώς και από χώρες οι οποίες είναι συνεργαζόμενα μέλη. Το Erasmus + χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές για έρευνα, καθώς και σε ακαδημαϊκούς και σε προσκεκλήμένους λέκτορες για διδασκαλία. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το  EMJMD.

Χάρη στη συμμετοχή στο Erasmus Mundus Joint Master Degrees program, η ελκυστικότητα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του CLE θα αυξηθεί περαιτέρω ώστε να δεχτεί τους καλυτερους φοιτητές από όλο τον κόσμο. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα βελτιώνει το επίπεδο των δεξιοτήτων των αποφοίτων του καθώς και την διευκόλυνσή τους στον τομέα της εύρεσης εργασίας, χάρη στη συνεισφορά των συνεργαζόμενων μελών.

Τον Οκτώβριο του 2018, το CLE εμπλουτίστηκε με τρεις νέους πανεπιστημιακούς συνεργάτες: το Πανεπιστήμιο της Λισαβώνας (Πορτογαλία), το Ρωσικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών (RGGU) (Ρωσία) και το Πανεπιστήμιο της Βομβάης (Ινδία).

 

Ληφθέντα αρχεία
Last update:  30/03/2020