Εργασίας 2012

Εργασίας 2012

 

AGUSTIN Jose Mari, Violence, Vengeance, et Mimésis: une lecture girardienne de Raoul de Cambrai (Επιβλέπων: Georges Fréris; Συν-επιβλέπoντες: Philippe Haugeard, Luciano Formisano)

BALESTRIERI Fulvia, Vassilis Alexakis : un récit de migration intellectuelle en Europe (Επιβλέπων: Georges Fréris; Συν-επιβλέπoντες: Anna Soncini, Yves-Michel Ergal)

BELOUSOVA Anastasia, L’ottava rima italiana e inglese: metrica, stilistica, semantica (Επιβλέπων: Emanuele Cutinelli-Rendina; Συν-επιβλέπoντες: Piero Pieri, Maria Schoina)

BORN Marady, Vers un monde meilleur: réflexions sur les mensonges dans Le Rouge et le Noir de Stendhal (Επιβλέπων: Ruggero Campagnoli; Συν-επιβλέπων: Peter Schnyder)

DELLEA Patrizia, Réécritures cinématographiques. Les scénarios de Flaiano, Visconti et Pinter d’après Proust (Επιβλέπων: Patrick Werly; Συν-επιβλέπων: Fabrizio Frasnedi)

DE PALMA Maria Teresa, La linea celatiana della prosa. La poétique de Gianni Celati entre traduction et fiction (Επιβλέπουσα: Anna Frabetti; Συν-επιβλέπoντες: Fabrizio Frasnedi, Marco Antonio Bazzocchi, Georges Fréris)

GJIKA Ema, L’espressione del futuro nel passato nel corpus della stampa scritta italiana e francese: un approccio contrastivo (Επιβλέπων: Fabrizio Frasnedi; Συν-επιβλέπουσα: Greta Komur-Thilloy)

GOLUBEVA Anna, Construction de l’identité dans La Promesse de l’aube et La Nuit sera calme de Romain Gary (Επιβλέπων: Georges Fréris; Συν-επιβλέπουσες: Corinne Grenouillet, Anna Soncini)

GRIBANOVA Dariya, I ritratti culturali dei popoli europei attraverso un’ottica letteraria (Επιβλέπων: Fabrizio Frasnedi; Συν-επιβλέπoντες: Georges Fréris, Yves-Michel Ergal)

GUIDUCCI Andrea, « Je suis lui » : déclinaisons de l’écart dans l’œuvre de Samuel Beckett (Επιβλέπων: Yves-Michel Ergal; Συν-επιβλέπουσα: Anna Soncini)

HERRERA SERNA David Esteban, Entre le moralisme et l'intimisme : Chamfort, Joubert et N. Gómez Dávila (Επιβλέπων: Pierre Hartmann; Συν-επιβλέπoντες: Giulia Cantarutti, Werner Helmich)

KALYVI Anna, Le mythe de Médée comme texte et comme chorégraphie. Une étude comparative entre la tragédie Médée d`Euripide et la chorégraphie d`Anjelin Prejlocaj Le songe de Médée (Επιβλέπων: Georges Fréris; Συν-επιβλέπoντες: Ruggero Campagnoli, Guy Ducrey)

KARAFOULIDOU Theano, Entre poésie et politique : Le cas de Paul Éluard et Malonis Anagnostakis (Επιβλέπων: Georges Fréris; Συν-επιβλέπoντες: Patrick Werly, Ruggero Campagnoli)

LIU Yunran, Les fleuves dans Le Dit de Tianyi : la mesure géographique du destin (Επιβλέπουσα: Anna Soncini; Συν-επιβλέπουσα: Marie Bizais)

LOMBARDI Annalisa, A court de mots. Poétique de la désarticulation dans le roman d’Hélène Bessette (Επιβλέπουσα: Corinne Grenouillet; Συν-επιβλέπων: Ruggero Campagnoli)

LUCA’ Silvia, Les Temps Modernes de Sartre et Il Politecnico de Vittorini : engagement intellectuel et révolution culturelle (Επιβλέπουσα: Anna Frabetti; Συν-επιβλέπων: Ruggero Campagnoli)

MANCA Francesco, Le regard des choses. Fabio Pusterla à la lumière de Philippe Jaccottet (Επιβλέπουσα: Michèle Finck; Συν-επιβλέπων: Stefano Colangelo)

MESCHIARI Sara, Traducteur En quarantaine. Traduzione e analisi critica del romanzo di Jacqueline Harpman (Επιβλέπουσα: Anna Soncini; Συν-επιβλέπων: Emanuele Cutinelli-Rendina) 

NOSSA Julián, Il metodo mitico di Cesare Pavese. Analisi di La luna e i falò (Επιβλέπων: Marco Antonio Bazzocchi; Συν-επιβλέπων: Patrick Werly)

PAIVA DA ROCHA Alexandrina, Hannah Arendt, lectrice de Jean-Jacques Rousseau: les concepts de révolution et liberté (Επιβλέπων: Georges Fréris; Συν-επιβλέπoντες: Frédérique Toudoire-Surlapierre, Anna Soncini)

PETRICIC Mihaila, Sleeping Beauties: The Roots of Eroticism (Επιβλέπων: Keir Douglas Elam; Συν-επιβλέπων: Frédérique Toudoire-Surlapierre)  

PIERRI Marta, Victor Hugo et l’opéra italien (Verdi-Donizetti): de l’œuvre littéraire au livret (Επιβλέπων: Georges Fréris; Συν-επιβλέπoντες: Fabrizio Frasnedi, Michèle Finck)

POLO PEREZ Angela Cristina, Le rôle de la femme dans le roman d´Italo Calvino : Si par une nuit d´hiver un voyageur (Επιβλέπων: Marco Antonio Bazzocchi; Συν-επιβλέπων: Emanuele Cutinelli-Rendina)

PRANDONI Gemma, Autofiction et crise identitaire dans l’œuvre romanesque d’Amélie Nothomb (Επιβλέπουσα: Anna Soncini; Συν-επιβλέπων: Yves-Michel Ergal)

QUADRATO Gabriella, Formes de la mondanité dans le roman des années vingt (Επιβλέπων: Guy Ducrey; Συν-επιβλέπων: Marco Antonio Bazzocchi)

RADOJIČIĆ Jasmina, The eternity of irony or the irony of eternity. Language and Death: the place of Negativity in Julian Barnes’ essayistic memoir Nothing to be Frighten of (Επιβλέπων: Keir Douglas Elam; Συν-επιβλέπουσα: Effie Yiannopoulou)

RAVASIO Paola, L’érotisme solaire de René Depestre dans Alléluia pour une femme-jardin (Επιβλέπων: Georges Fréris; Συν-επιβλέπoντες: Anna Soncini, Romuald Fonkoua)

SALAMEH Shirine, Les conflits linguistiques dans La Disparition de la langue française d’Assia Djebar (Επιβλέπων: Romuald Fonkoua; Συν-επιβλέπουσα: Anna Soncini)

SLEZÁKOVÁ Mária, Unweird Subjunctive: A Contrastive Perspective on English, French, Italian and its Slovak equivalents (Επιβλέπουσα: Maryvonne Boisseau; Συν-επιβλέπoντες: Fabrizio Frasnedi, Mgr. Dušan Kováč-Petrovský)

VALENTE BAPTISTA Marco Simão, No Policemen: Flann O’Brien, Mystery Writer (Επιβλέπουσα: Anne Bandry; Συν-επιβλέπων: Keir Douglas Elam)

VAN HOVE Hannah, Towards a New Form of Novel: A Study of the Novels of Ann Quin in Light of Some Key Theoretical Texts of the French Nouveau Roman (Επιβλέπουσα: Effie Yiannopoulou; Συν-επιβλέπoντες: Ciaran Ross, Keir Douglas Elam)

VAZHYNSKA Olena, Réinterprétation du mythe antique au XXe siècle : Médée de Jean Anouilh et la tradition classique (Επιβλέπων: Georges Fréris; Συν-επιβλέπoντες: Ruggero Campagnoli, Peter Schnyder)

 

Last update:  14/11/2016