Διδακτικές Ενότητες

 

Οι φοιτητές του CLE μπορούν να βρούν σε κάθε πανεπιστήμιο πρόγραμμα μαθημάτων σύμφωνο με μία γενική δομή 4 διδακτικών ενοτήτων, που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των διαφόρων σχεδίων κινητικότητας, έτσι ώστε το πρόγραμμα να προωθήσει την κινητικότητα των φοιτητών κατά το δεύτερο έτος και να διευκολύνει την διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών

 

 

Οι φοιτητές ξεκινούν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο του οποίου γνωρίζουν τη γλώσσα διδασκαλίας: παραμένουν εκεί κατά το πρώτο έτος, για να μάθουν τη γλώσσα/τις γλώσσες της χώρας/των χωρών όπου σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους κατά το δεύτερο έτος.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανόν να ποικίλλει ανάλογα με το εκάστοτε πανεπιστήμιο.


Μαθήματα γλώσσας: για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα του πανεπιστημίου που τους φιλοξενεί. Για το λόγο αυτό, παρέχονται μαθήματα γλώσσας στους φοιτητές, οι οποίοι κατά το πρώτο έτος σπουδών μαθαίνουν ή εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στη γλώσσα ή τις γλώσσες της χώρας ή των χωρών όπου σκοπεύουν να σπουδάσουν κατά το δεύτερο έτος.

Επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις: κάθε πανεπιστήμιο του Consortium διοργανώνει συμπόσια, συνέδρια και εκδρομές. 

 

 

Last update:  20/10/2019