Επαγγελματικές Ευκαιρίες

 

Οι κύριες επαγγελματικές προοπτικές για τους αποφοίτους του CLE αφορούν:

Διδακτορική έρευνα με θέμα την Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και πολιτισμό. Το Ευρωπαϊκό Doctorate in Higher Education D.E.S.E «Les Littératures de l’ Europe unie» έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τους στόχους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Erasmus Mundus CLE.

Μία καριέρα σε Ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς ή σε τοπικά ιδρύματα που ασχολούνται με πολιτιστικά προγράμματα (οργάνωση διεθνών εκθέσεων, ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών, ανάπτυξη υλικού πολιτιστικού περιεχομένου σε διάφορους συλλόγους). Με τον τρόπο αυτό, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE ενθαρρύνει την επαφή και τη συνεργασία των φοιτητών με διάφορους τοπικούς φορείς, όπως κέντρα γλώσσας και πολιτισμού, ιδρύματα, μουσεία και εκδοτικούς οίκους.

Μία καριέρα στον ιδιωτικό τομέα, που να απαιτεί δεξιότητες στον τομέα των βιβλίων (μεταφράσεις, φιλολογικές εκδόσεις) ή πολυπολιτισμικές δεξιότητες (πολιτισμική διαμεσολάβηση, πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης). Άλλοι πιθανοί τομείς εργασίας: δημοσιογραφία, λογοτεχνική κριτική, ραδιόφωνο ή  τηλεόραση, σύνταξη κειμένων, δημόσιες σχέσεις. Για το σκοπό αυτό, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές έτσι ώστε να συναντηθούν, να συζητήσουν και να συνεργαστούν με επαγγελματίες από τους παραπάνω τομείς.

Η απασχολησιμότητα των αποφοίτων του CLE είναι εξαιρετικά καλή στα πλαίσια ενός διδακτορικού, σε πολιτιστικούς φορείς ή σε επιχειρήσεις. Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα μίας έρευνας του CLE σχετικά με τις θέσεις που κατέλαβαν οι απόφοιτοι του CLE στην αγορά εργασίας την περίοδο 2010-2014. O πίνακας δείχνει ότι το 35% συνέχισαν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, ενώ το 65% βρήκε εργασία στους παρακάτω τομείς: διδασκαλία, διοίκηση, μεταφράσεις, διαπολιτισμικές σχέσεις, μέσα και επικοινωνία, ελεύθερο επάγγελμα, τέχνες.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα CLE που αφορά την Επικοινωνία μεταξύ των πανεπιστημίων και πολιτιστικών φορέων και επιχειρήσεων, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:
Συνεργαζόμενα μελη
H.E.A.D. Humanities and Enterprises Annual Dialogue

Last update:  14/02/2018