Δραστηριότητες 2019/2020

Δραστηριότητες 2019/2020

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE: βλ. Διδακτικές ενοτήτες και τα μαθήματα.

Στους φοιτητές προσφέρονται επίσης μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, καθώς η κινητικότητα σε άλλες χώρες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος CLE. Κατά το πρώτο έτος, οι φοιτητές μαθαίνουν ή εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στη γλώσσα(ες) της χώρας ή των χωρών όπου σκοπεύουν να σπουδάσουν κατά το δεύτερο έτος. Επίσης, για να βελτιωθούν οι γνώσεις των φοιτητών σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και τη Λογοτεχνία, διοργανώνονται συνέδρια, σεμινάρια, επισκέψεις και πολιτιστικές εκδρομές κατά την διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών ετών.

Στην κατηγορία Downloads, στο κάτω μέρος της σελίδας, θα βρείτε διαθέσιμα, ανά Πανεπιστήμιο,  τα προγράμματα  κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

Last update:  12/11/2019

Δραστηριότητες